11:13 08/03/2013
3.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Trong những năm gần đây, kinh tế của tỉnh Ninh Thuận có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ năm 2006 - 2012 đạt 10,3%. GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt 19,1 triệu đồng, rút ngắn nhanh khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người so với cả nước, từ vị trí 50% năm 2008 đã tăng lên mức 62% vào năm 2012. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ...
 
11:11 08/03/2013
2.1. Lược sử hình thành và phát triển Ngày trước, tỉnh Ninh Thuận là một phần lãnh thổ của vương quốc Chiêm Thành xưa. Năm 1653, vua Chiêm là Bà Tấm (Nrapo) đem quân đánh Phú Yên, bấy giờ đã thuộc về Đại Việt. Chúa trấn giữ Đàng Trong là Nguyễn Phúc Tần (1620 - 1687) đem quân đánh trả, chiếm luôn đất Phan Lang (sau này là Phan Rang) của Chiêm Thành, lấy ranh giới là từ sông Phan Lang trở về phía Bắc đến núi Thạch Bi (nay thuộc Phú Yên) đặt làm doanh ...
 
11:01 08/03/2013
Ninh Thuận thuộc vùng vuyên hải Nam Trung Bộ, là một tỉnh có vị trí địa lý quan trọng nằm trên ngã ba nối liền vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong chuỗi liên kết các tỉnh duyên hải miền Trung.  1.1. Bộ máy lãnh đạo (Nhiệm kỳ 2011 - 2015) - Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. - Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy. - Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ ...